DUTCH INVENTION 

Modern Birthday CalendarDesigned For Many Million Users* * * * *

QsCalendar tích hợp Danh bạ Apple.


Các tính năng tiên tiến trong QsCalendar giúp bạn dễ dàng hiển thị địa chỉ liên hệ với ảnh.


Chạm vào ảnhCuộc gọi video FaceTime, cuộc gọi điện thoại hoặc iMessages.
* * * * *

QsCalendar tự động hiển thị các ngày sinh theo ngày và thời gian.


QsCalendar được thiết kế để kết nối bạn với bạn bè và gia đình một cách dễ dàng.Làm thế nào để sử dụng album ảnh này của sổ địa chỉ?

Chỉ cần chạm vào nó!


Chạm tháng:

Để hiển thị Danh bạ với tháng sinh

từ tháng 1 đến tháng 12

Đây thực sự là một album ảnh tuyệt vời của sổ địa chỉ.


Chạm năm:

Đối với những ngày sinh nhật vào năm sau.

Dễ dàng tính toán.


Chạm vào ảnh:

Thực hiện cuộc gọi điện video và hơn thế nữa

Để kết nối trực tiếp.
* * * * *

Danh bạ được đồng bộ hóa tự động.


QsCalendar tự động chọn tất cả các địa chỉ liên lạc có ngày sinh nhật từ Danh bạ Apple.

Với ngày sinhtháng sinh của địa chỉ liên lạc. Năm sinh là tùy chọn. Nó hoạt động tự động.


Dễ dàng và trực tiếp với Hôm nay!

Hiển thị những bông hoa đẹp nhất.

Hiển thị ngày trong tuần.

Hiển thị ngày sinh nhật cho Hôm nay và Tuần này với màu sắc.* * * * *

QsCalendar là một album ảnh tuyệt vời của sổ địa chỉ bạn đã từng nhìn thấy.

QsCalendar sử dụng ảnh để truy cập thông tin liên lạc.


Nó là tự nhiên, đơn giản và tiện lợi!